LEZING

Enkele jaren vóór 2012 ontstond er bij mensen onrust; volgens de Maya-kalender zou de wereld op 21 december van dat jaar vergaan. Er gebeurde niets. Zoals er ook niets was gebeurd bij de millenniumwisseling, enkele jaren daarvoor. Ook daarvan hadden ‘profeten’ voorspeld dat die de eindtijd inluidde.

De verwachting van een eindtijd zegt meer iets over de huidige tijd. Als oorlog, ongelijkheid, onrecht en de milieuvervuiling toenemen, groeit ook de gedachte aan een eindtijd. We denken dat we niet meer in staat zijn onze eigen gecreëerde rotzooi op te ruimen. Maar dat kunnen we wel. We hebben in ons alle vermogens een rechtvaardige samenleving op te bouwen.

Komt er dan geen eindtijd? Zeker, die komt er wel. Maar elke eindtijd luidt een begintijd in.