LEZING

Voortbordurend op het herkennen van het reïncarnatieproces gaan we in op de processen van slaap en dood. Volgens de oude Grieken bestaat er een analogie tussen slaap en dood. Wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd dat we tijdens onze slaap leerlessen innerlijk verwerken. De Theosofie leert ons dat een dergelijk proces ook plaatsvindt tijdens het proces van de dood. Door deze kennis over slaap en dood te combineren kunnen we beter gaan begrijpen hoe wij levens lang leren en steeds wijzer worden.