INTERACTIEVE UITWISSELING

In deze vierde bijeenkomst van de serie gaan we graag met je in gesprek over het thema. We herhalen eerst kort een paar hoofdgedachten op basis van de drie voorafgaande lezingen. Daarna is het woord aan jou. Je kunt je vragen, praktische voorbeelden en opmerkingen via chat en email inbrengen, die we vanuit een theosofische invalshoek zullen belichten.