LEZING

Als we zelf verantwoordelijk zijn voor de oorzaken die we zaaien en de gevolgen die hieruit voortkomen, dan is karma ‘bestuurbaar’ met onze vrije wil.

Maar wat verstaan we onder onze vrije wil en hoe vrij is onze vrije wil?

Hoe leren we bewust sturing aan karma te geven? Hiervoor dienen we kritisch te leren nadenken over ons denken en handelen. Welke gedachten en handelingen willen wij zaaien? Welk karma willen wij oogsten? Hoe kunnen we groeien van lijder onder naar leider over ons karma?