LEZING

Wetenschappers hebben veel natuurwetten ontsluierd. Maar waar komen ze vandaan? Bij de zoektocht naar de oorsprong daarvan, stuiten we op grenzen. Wat is nu de essentie van de krachten die we kunnen meten en berekenen? Deze vraag opent ons denken voor een oude gedachte: dat de Natuur één bezield, levend geheel vormt. Als je deze gedachte als uitgangspunt neemt, kom je tot nieuwe conclusies met betrekking tot de vraag hoe de natuur meer in harmonie gebracht kan worden.