LEZING

Als zich moeilijkheden in ons leven voordoen, in de vorm van ziekte, verlies, verdriet, voelen we ons vaak een machteloos slachtoffer van ons levenslot. Stond dit in de sterren geschreven? Zijn we onderworpen aan blind noodlot, toeval? Of is er een andere, meer spirituele manier om naar het leven te kijken?

Karma is de Universele Wet van behoud van Harmonie. Het biedt ons houvast als we de zin van ons levenslot willen begrijpen, waarmee we de harmonie in onszelf en in de wereld kunnen helpen herstellen en bevorderen.