LEZING

De drie grondstellingen die we in de vorige lezing bespraken, kun je uitwerken. Je kunt er zeven universele wetmatigheden in terugvinden. Die wetmatigheden zijn de zeven facetten van de diamant van Waarheid. Je kunt ze overal in herkennen; vooral in je eigen leven. Ze vullen elkaar aan en zijn alleen in relatie met elkaar volledig te begrijpen. Ze staan bekend als de zeven Juwelen van Wijsheid.  En inderdaad, je bent wijs als je deze zeven Juwelen in je bewustzijn hebt opgenomen en ze als basis neemt voor je eigen leven.
In wijsheid kun je groeien. Je kunt steeds dieper doordringen in deze zeven facetten van Waarheid en daardoor een steeds grotere visie ontwikkelen op de Universele Wijsheid.

De weg daarnaartoe is voor iedereen toegankelijk.

Meer lezingen over dit onderwerp