Thema: Geweten, intuïtie, inspiratie

THEMA

Deze serie van 4 lezingen is een natuurlijk vervolg op een serie van 4 lezingen in januari 2022 over Het geweten: ongrijpbare abstractie of herkenbare concretie? Deze zijn hier terug te kijken.
Er is gevraagd naar meer inzicht in de twee andere hulpmiddelen, wegwijzers, die we in onszelf hebben om innerlijk te groeien: intuïtie en inspiratie. En dat gaat deze maand gebeuren. Geen theoretische beschouwingen, maar herkenbare, praktisch toepasbare hints en inzichten, waarmee iedereen zelf zijn pad naar innerlijke groei, zijn zoektocht naar zijn diepste ZELF, kan gaan. De laatste lezing is een interactieve uitwisseling van inzichten – van spreker én bezoekers – want de beste manier om sneller te groeien is door van elkaars ervaring te leren.

Nederlandse lezingen

English lectures and studies

  • May 26 - Conscience, intuition, inspiration: how to train and apply?
  • June 2 - Study meeting on lecture of 26 May

Deutsche Vortrag