Thema: Het komen en gaan van onze beschavingen en godsdiensten

THEMA

Kan het waar zijn, dat de mens honderdduizenden jaren als een wilde heeft geleefd en plotseling, in enkele generaties, een genie als Homerus heeft voortgebracht? Is het niet logischer te veronderstellen dat vóór de ons bekende geschiedenis, er al grootse beschavingen waren? Verwijzen de talloze mythen van oude volkeren niet naar deze beschavingen?

Volgens de Theosofia zijn beschavingen zoals mensen: ze worden geboren, hebben hun bloei, verval en sterven, om - net als in het proces van reïncarnatie - weer geboren te worden.

Houdt dit proces ooit op? Komt er een eindtijd? Wat is de toekomst van de mens?

De Theosofie geeft antwoorden. Dit zijn geen speculaties, want als je je Zelf kent, weet je welk potentieel in de mens nog ontwikkeld kan worden.

Nederlandse lezingen

English lectures and studies

Deutsche Vortrag