Thema: Vertrouwd raken met de cyclus van leven en dood

THEMA

In de maatschappij neemt de behoefte toe om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat te maken heeft met leven, sterven en dood. Hoe dat gesprek verloopt, hangt sterk af van de uitgangspunten. Ga je uit van de eenmaligheid van het leven of van cycliciteit, van reïncarnatie?

Deze serie lezingen start met de vraag of en hoe we het proces van reïncarnatie kunnen herkennen. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de analogie van de processen van slaap en dood en het verinnerlijken van onze leerlessen daarbij. Daarna zullen overwegingen besproken worden hoe je gewetensvol om kunt gaan met vraagstukken rond leven en dood.

Tijdens de laatste avond van deze serie is er een interactieve uitwisseling over de praktijk van dit thema.