Na een korte inleiding, in een open gesprek samen zoeken naar het verruimen van onze inzichten over diverse onderwerpen.

Wellicht kan de theosofische visie (gebaseerd op religie, filosofie en wetenschap) je een paar interessante nieuwe inzichten en perspectieven bieden.

Heb je interesse? Je bent van harte welkom. Toegang is gratis.

Wie ben ik? En hoe vrij ben ik? (zelfwording)

Vrijdag 12 januari van 11:00 tot 13:00 uur
Pop-in museum, in de Kopermolen in de Merenwijk, Standerdmolen 35, Leiden

“Mens, ken uZelf!” Die oproep doen alle grote wijsheidsleraren. Maar wie ben ik? Deze vraag is een van de belangrijkste die we ons kunnen stellen. Waarom ben ik, met mijn unieke karakter, geworden tot wat ik nu ben? En hoe vrij ben ik? Word ik bepaald door mijn DNA en mijn omgeving? Of bestuur ik zelf mijn levensschip? Zijn we bijvoorbeeld in staat, te midden van groepsdruk, gewetensvol te blijven denken en handelen, en het spirituele welzijn van allen voor ogen te houden? We weten allemaal dat dat soms een uitdaging is. Welke inzichten geeft de Theosofie hierover?

Vertrouwd raken met de cyclus van leven en dood (reïncarnatie)

Vrijdag 19 januari van 14:30 tot 16:00 uur
Floor’s Coffee Leiden (in het gebouw van Sijthoff Cultuur) Doezastraat 1B, Leiden

In de maatschappij hebben we steeds vaker de behoefte aan gesprekken over leven, sterven en de dood. Hoe dat gesprek verloopt, hangt hiervan af: ga je uit van de eenmaligheid van het leven, of van cyclisch terugkomen, reïncarnatie? Kun je zelf erachter komen of reïncarnatie een feit is?

Innerlijke groei en het doel van het leven (evolutie)

Vrijdag 9 februari van 11:00 tot 13:00 uur
Pop-in museum, in de Kopermolen in de Merenwijk, Standerdmolen 35, Leiden

Waar komt onze drang tot zelfontplooiing vandaan? Onze ontwikkeling als mens, door vele incarnaties heen, staat niet los van die van alle aardse wezens. Hoe werkt deze samenwerking? Wat is onze rol erin? Meer begrip hierover wijst ons de weg naar een duurzame aanpak van onze milieu- en klimaatcrisis.
We gaan op onderzoek naar de essentie en het doel van ons leven.

Karma: de sleutel tot duurzame vrede (karma)

Vrijdag 16 februari van 14:30 tot 16:00 uur
Floor’s Coffee Leiden (in het gebouw van Sijthoff Cultuur) Doezastraat 1B, Leiden

Is ons leven onderworpen aan een blind noodlot of toeval? Of zit het heel anders? We kunnen ons levenslot begrijpen door dit oeroude inzicht: elke oorzaak die we dagelijks leggen, roept vroeg of laat gelijksoortige gevolgen op. Het is de wet van behoud van harmonie, ook wel karma genoemd. Hoe kunnen wij mensen uitgroeien van lijder tot leider van het lot? Hoe creëren we duurzame vrede in de wereld? Dit gaan we onderzoeken.

Mededogen: de Wet der Wetten - Hoe leeft een mededogend mens? (twee paden)

Vrijdag 8 maart van 11:00 tot 13:00 uur
Pop-in museum, in de Kopermolen in de Merenwijk, Standerdmolen 35, Leiden

Is het niet zo dat een mededogend mens de gelijkwaardigheid van al het leven beseft? Dat hij of zij daardoor vanuit een diepgevoelde sympathie met alle wezens handelt? Mededogen is daarom iets heel anders dan medelijden, dat vaak vluchtig is.
Mededogen is de bindende kracht in de hele Kosmos. Wijze mensen maken een pas op de plaats om alle minder ver ontwikkelde wezens te helpen en inspireren. Hoe kunnen wij mededogen in ons eigen leven gestalte geven?

Bestaan er wezens die veel wijzer zijn dan de mens? (hiërarchieën)

Vrijdag 15 maart van 14:30 tot 16:00 uur
Floor’s Coffee Leiden (in het gebouw van Sijthoff Cultuur) Doezastraat 1B, Leiden

Steeds meer mensen beseffen dat mineralen, planten, dieren en mensen niet zonder elkaar kunnen. En dat wij mensen een grote verantwoordelijkheid hebben tegenover de hele natuur. Alle wereldleraren wezen hierop: de hele kosmos is één bezield, levend geheel. Bestaan er dan ook wezens die verder zijn dan de mens? En zo ja, hoe kunnen we ons leven daarop afstemmen?

Geweten, intuïtie, inspiratie - Drie wegwijzers op de zoektocht naar jeZELF (zelfkennis)

Vrijdag 12 april van 11:00 tot 13:00 uur
Pop-in museum, in de Kopermolen in de Merenwijk, Standerdmolen 35, Leiden

Wat is ons geweten, wat is onze intuïtie, en wat zijn onze (zeldzame) momenten van inspiratie? Hoe herken je ze, gebruik je ze? Kun je voorkomen dat je meedrijft op je instincten, in plaats van je werkelijke intuïtie te volgen?

Wie ben ik? En hoe vrij ben ik? (zelfwording)

Vrijdag 19 april van 14:30 tot 16:00 uur
Floor’s Coffee Leiden (in het gebouw van Sijthoff Cultuur) Doezastraat 1B, Leiden

“Mens, ken uZelf!” Maar wie ben ik? Waarom ben ik wat ik nu ben? Deze vraag is een van de belangrijkste die we ons kunnen stellen.
En hoe vrij ben ik? Word ik bepaald door mijn DNA en mijn omgeving? Of bestuur ik zelf mijn levensschip? Kunnen we te midden van groepsdruk gewetensvol blijven handelen? We weten allemaal dat dat soms een uitdaging is. Welke inzichten geeft de Theosofie?