Met de cursus Anders Denken kun je een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Te beginnen bij jezelf, bij je eigen denken.

Hoewel de ene mens bewuster denkt dan de ander, mensen zijn denkers. Onze manier van denken bepaalt onze levenswijze. De levenswijze van de mensheid als geheel bepaalt de toestand van de wereld.

Willen we daar verandering in zien? Dan is de conclusie: door onze eigen manier van denken te veranderen, veranderen we de wereld. De oplossing ligt in onszelf. Een moedgevende gedachte!

Ieder van ons heeft het vermogen om meer van de achtergrond van het leven te begrijpen. We kunnen ons denken zelfstandig en zelfbewust verder ontwikkelen door onze manier van denken te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Op deze manier groeien we en worden we wijzer.

Ben je bereid om bij jezelf te beginnen en zo een positieve bijdrage te leveren? Neem dan de uitdaging aan!

Verbeter je denken, verbeter de wereld.

Waar de cursus op is gebaseerd

De cursus is gebaseerd op de kern van wijsheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en filosofieën. Deze kern van wijsheid spoort aan tot geestelijke groei.

Geestelijke groei kan alleen plaatsvinden met oprecht onderzoek naar Waarheid. Geloof daarom niet zomaar wat wij stellen, maar onderzoek het! Neem alleen dat aan wat je door zelfstandig onderzoek als juist hebt ervaren. Alleen op deze manier kun je een praktische levensfilosofie ontwikkelen die helpt bij het beantwoorden van levensvragen en het oplossen van problemen in de wereld.

Overzicht van de inhoud

Les 1 De aard van het menselijk denken
Waar is het denken van de mensen op gericht? Is onze wijze van denken betrouwbaar? Welke tegenstrijdigheden zijn er in ons denken aan te wijzen?

Les 2 Werkelijkheid en illusie
Is zintuiglijke waarneming altijd betrouwbaar? Wat is de achtergrond van de wereld der verschijnselen? Het absoluut en objectief idealisme. Kan men de werkelijkheid leren kennen?

Les 3 + 4 Het menselijk bewustzijn
De samengesteldheid van het menselijk bewustzijn. Een onderzoek naar de verschillende denkaspecten. Aanwijzingen voor een onderzoek naar de gerichtheid van het eigen denken.

Les 5 Mens ken uzelf
Aanwijzingen voor een onderzoek naar het eigen karakter. De begrippen 'goed' en 'kwaad'. Wat is bewustzijn? Zelfzucht en onzelfzuchtigheid.

Les 6 Het controleren van het denken
De eigenschappen die een rol spelen in alle processen der natuur. Meester zijn over het denkproces. Aanwijzingen voor het analyseren van het denken.

Les 7 De gedachten
Wat zijn gedachten? Geest en stof in hun onderlinge samenhang. Kan men nieuwe gedachten scheppen?

Les 8 Het denkproces
Wat is 'onbewust' denken? Hoe verloopt het denkproces? Hoe kan men het denken veranderen?

Les 9 Het richten der gedachten
Gedachteoverdracht en gedachten 'waarnemen'. Kan men door het denken anderen helpen? Op welke wijze kan men gedachtekracht zonder gevaar gebruiken?

Les 10 Het veranderen van het denkpatroon
'Je leven is wat je denken ervan maakt'. Kan men zijn karakter veranderen? Het beeldend vermogen. Het scheppen van ideeën.

Les 11 Ongesluierd denken - de Socratische methode
Kennis of Wijsheid? Het beoordelen van 'feiten' en opvattingen. Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Wat is recht? Het wezen der dingen.

Les 12 Waaraan het de mens ontbreekt
Heeft de meerderheid altijd gelijk? Waarom komen wetenschap, filosofie en religie tot verschillende uitkomsten? Is een synthese mogelijk? Welke eisen moeten aan een levensfilosofie worden gesteld?