De cursus Anders Denken bestaat uit 12 lessen. Elke 2 weken wordt een nieuwe les behandeld.

Les 1 De aard van het menselijk denken

Waar is het denken van de mensen op gericht? Is onze wijze van denken betrouwbaar? Welke tegenstrijdigheden zijn er in ons denken aan te wijzen?

Les 2 Werkelijkheid en illusie

Is zintuiglijke waarneming altijd betrouwbaar? Wat is de achtergrond van de wereld der verschijnselen? Het absoluut en objectief idealisme. Kan men de werkelijkheid leren kennen?

Les 3 + 4 Het menselijk bewustzijn

De samengesteldheid van het menselijk bewustzijn. Een onderzoek naar de verschillende denkaspecten. Aanwijzingen voor een onderzoek naar de gerichtheid van het eigen denken.

Les 5 Mens ken uzelf

Aanwijzingen voor een onderzoek naar het eigen karakter. De begrippen 'goed' en 'kwaad'. Wat is bewustzijn? Zelfzucht en onzelfzuchtigheid.

Les 6 Het controleren van het denken

De eigenschappen die een rol spelen in alle processen der natuur. Meester zijn over het denkproces. Aanwijzingen voor het analyseren van het denken.

Les 7 De gedachten

Wat zijn gedachten? Geest en stof in hun onderlinge samenhang. Kan men nieuwe gedachten scheppen?

Les 8 Het denkproces

Wat is 'onbewust' denken? Hoe verloopt het denkproces? Hoe kan men het denken veranderen?

Les 9 Het richten der gedachten

Gedachteoverdracht en gedachten 'waarnemen'. Kan men door het denken anderen helpen? Op welke wijze kan men gedachtekracht zonder gevaar gebruiken?

Les 10 Het veranderen van het denkpatroon

'Je leven is wat je denken ervan maakt'. Kan men zijn karakter veranderen? Het beeldend vermogen. Het scheppen van ideeën.

Les 11 Ongesluierd denken - de Socratische methode

Kennis of Wijsheid? Het beoordelen van 'feiten' en opvattingen. Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Wat is recht? Het wezen der dingen.

Les 12 Waaraan het de mens ontbreekt

Heeft de meerderheid altijd gelijk? Waarom komen wetenschap, filosofie en religie tot verschillende uitkomsten? Is een synthese mogelijk? Welke eisen moeten aan een levensfilosofie worden gesteld?