De cursus Levenswijsheid is een vervolg op de cursus Anders Denken.

In deze cursus onderzoek je zeven grondwaarheden waarmee je een universele levensvisie kunt opbouwen. Een visie waarmee je antwoord kunt vinden op alle levensvraagstukken.

Ook in deze cursus vragen we je om alle ideeën in de praktijk van het dagelijks leven te toetsen. Neem niet zomaar aan wat we stellen, onderzoek het!

In de cursus Levenswijsheid behandelen we de volgende onderwerpen.

  1. Leven en dood (cycliciteit)
  2. Oorzaak en gevolg (karma)
  3. De hiërarchische opbouw van het leven
  4. Erfelijkheid en zelfwording
  5. De zin van het leven en zelfgeleide evolutie
  6. De twee levenspaden
  7. De kennis van het innerlijk zelf