Locatie en data

De cursussen Anders Denken en Levenswijsheid bestaan beiden uit 12 lessen. Elke 2 weken op donderdag- of vrijdagavond wordt een nieuwe les behandeld. De cursussen beginnen in september/oktober en eindigen in april/mei.

De cursussen zijn het cursusjaar 2020-2021 online te volgen via Zoom. Dit is een programma waarmee je als groep kunt videobellen.

Momenteel wordt de planning van dit jaar samengesteld. Zodra de precieze data bekend zijn, zullen die op deze plek worden gedeeld.

Bijdrage

De bijdrage voor de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid in 2020-2021 is €50,00.

Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die werken voor het geestelijk welzijn van de mensheid, zonder winstoogmerk. Daarom is de bijdrage van de cursus gebaseerd op materiële kosten.

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn op de volgende rekening:
IBAN: NL19TRIO0786911905
ten name van: Stichting I.S.I.S.
ANBI nummer: 50872

Wil je graag deelnemen aan de cursus, maar is er een financiële belemmering, neem contact met ons op of bel 070-346 15 45.