Sinds de oprichting van de Theosophical Society zijn er op basis van de aloude Theosofia voortdurende vredesinitiatieven ontwikkeld. Het toepassen van de Theosofia is namelijk het werken aan vrede: vrede in jezelf en daardoor ook vrede in de wereld. De centrale gedachte van de Theosofia is de Eenheid van al het Leven. Het is de taak van alle studenten in de Theosofia die vrede in zichzelf op te roepen en in de wereld te verspreiden.

Onze eerdere vredesinitiatieven

Onze organisatie kent een lange vredestraditie. De activiteiten van Katherine Tingley vlak voor en na de Eerste Wereldoorlog, haar missies langs de hoofdsteden van Europese landen, de vredescongressen in Zweden en Den Haag en talloze andere activiteiten waren krachtige oproepen tot vrede. Haar opvolger, Gottfried de Purucker, zette het vredeswerk voort. Op basis van de Oude Wijsheid droeg hij creatieve, begrijpelijke vredesideeën aan. Ook na de Tweede Wereldoorlog is deze traditie voortgezet, met bijvoorbeeld speciale uitgaven van Lucifer, die naast een Lichtbrenger zeker ook een Vredesbrenger hoopt te zijn. Hiernaast zijn er door ons verschillende symposia over vrede georganiseerd.

Speciaal Lucifer themanummer over vrede

Nu er weer een wrede oorlog woedt, er ontzettend veel leed is, de ene mens vol haat tegenover de andere staat, is het voor ons vanzelfsprekend dit vredeswerk met extra nadruk voort te zetten. We hebben daarom besloten een speciaal themanummer van Lucifer samen te stellen. Voor deze editie is een team gevormd, dat gezamenlijk de oorzaak van conflicten en oorlogen blootlegt, laat zien dat vrede mogelijk is en wat ieder van ons daarvoor kan doen. Verder zullen we in dit vredesnummer enkele bijzonder relevante fragmenten en artikelen opnemen uit de theosofische literatuur.

Dit speciale Lucifer nummer vertalen we in verschillende talen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken en een krachtige vredesimpuls te geven.

Speciale lezingenserie over vrede

Maar alleen dit Lucifer nummer lijkt ons niet genoeg. Om het thema vrede extra onder de aandacht te brengen en energie te geven, hebben we besloten om de laatste lezingenserie 'theosofische myth-busters’ om te vormen naar een lezingenserie over vrede ‘Ieder mens een vredestichter’.

De al geplande lezing 'De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid' blijft gehandhaafd, omdat die naadloos past in het thema van vrede. Na deze lezing volgen de drie lezingen: 'Hoe kun je conflicten herkennen en voorkomen?', 'Hoe blijf je gewetensvol in een conflict?' en 'Hoe kun je bijdragen aan een duurzame vrede?'

Praktische informatie

De laatste drie lezingen van deze serie zullen bestaan uit lezing en dialoog. We zullen kort enkele theosofische principes en ideeën uiteenzetten en deze principes zullen we vervolgens live met de deelnemers bespreken, zodat je met ons in gesprek kunt gaan en zelf je ideeën voor vrede kenbaar maken.

Om dit gesprek mogelijk te maken, maken we gebruik van Zoom. Op de dag van de lezing is op de website een rode banner te vinden die zal leiden naar Zoom. De vertrouwde livestream-link zal er ook zijn, voor degenen die liever op die manier de lezingen en de daarop volgende gedachtenuitwisseling willen volgen.

Tot slot

Werkelijke vrede is mogelijk. Wie een studie van zichzelf maakt, beseft dat we in ons diepere Zelf één zijn met anderen. Dat diepere Zelf wil anderen helpen, ondersteunen en uitdrukking geven aan de feitelijke broederschap van al wat leeft. We hoeven niet passief ons hoofd te buigen voor conflicten en oorlog. Vrede is mogelijk. We kunnen daaraan werken. Ieder mens kan een vredestichter zijn.