Er is grote behoefte om de pandemie als gevolg van het coronavirus te begrijpen.

In dit vrij beschikbare themanummer van Lucifer - de Lichtbrenger biedt de Theosophical Society Point Loma (TSPL) hulp aan om tot antwoorden op vragen te komen.

In ons tijdschrift Lucifer - de Lichtbrenger worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.