Op maandagavond 26 april organiseren we een open (digitale) bijeenkomst binnen regio Leiden, waar u uw vragen over de Theosofia kunt stellen.

Op maandagavond 26 april 19.30 organiseren we een open (digitale) bijeenkomst binnen regio Leiden, waar u uw vragen over de Theosofia kunt stellen.

De avond lijkt in alle opzichten op de vragenrondes die we vroeger tijdens onze lezingavonden in Sijthoff Cultuur (in Leiden) hielden, alleen is deze nu online. De focus ligt op het onderwerp van de lezingenserie 'Natuur: één Leven' (van april)

Maar er is ook ruimte voor andere vragen. U hoeft niet een of meer van deze lezingen te hebben gevolgd om bij de bijeenkomst te zijn. Enkel nodig is: uw interesse in de theosofische visie op Mens en Natuur!

Datum en tijd

maandagavond 26 april, van 19.30 tot ca. 20.15-20.45 uur.

Aanwezig, naast de belangstellenden die zich hebben aangemeld: een groep leden van Loge Leiden. Daaronder is één van de sprekers van de lezingen, Henk Bezemer. Hij zal, net als bij een ‘gewone’ lezing, uw vragen beantwoorden en de gedachtewisseling leiden.

Belangstelling? 

Zend dan een mail naar Dirk Dirkmaat, die u terzijnertijd een uitnodiging voor de bijeenkomst zal zenden.

Vermeld u in die mail:

  • uw naam
  • het mailadres waarmee u op 26 april gaat inloggen
  • heeft u al eerder onze (fysieke of digitale) lezingen bezocht?

Wanneer ontvangt u de uitnodiging?

Op 26 april overdag per mail, met de link. In die mail staat ook wat u moet doen als u nog nooit met Zoom hebt gewerkt.

Heeft u vragen over de opzet, inhoud of digitale techniek: mailt u dan Dirk Dirkmaat.