Plato en zijn betekenis voor onze tijd is het resultaat van Herko Groot’s intensieve studie van Plato vanuit een theosofische achtergrond.

Het verscheen voor het eerst in 1947 en is al lang niet meer verkrijgbaar. Theosophical Society Point Loma besloten dit boek opnieuw uit te geven.

Er is bij ons weten geen andere studie die zo diep in de oorspronkelijke gedachten van Plato is doorgedrongen en daarin zo duidelijk de Universele Wijsheid – de Theosofia (de Wijsheid der Goden) – heeft weten terug te vinden. Voor iedereen die Plato beter wil begrijpen is dit boek een aanrader.

De tekst is aangepast aan de hedendaagse Nederlandse schrijfwijze, met uitzondering van plechtstatig taalgebruik in de citaten van Plato en zijn collega’s. De tekst wijkt dus uitsluitend op het punt vande moderne schrijfwijze af van het origineel.

Het boek is te bestellen in onze webshop voor €20,00.

Bestel het boek

Boek: Plato en zijn betekenis voor onze tijd
Boek: Plato en zijn betekenis voor onze tijd

Plato, de Ingewijde

Plato is één van de Wijzen uit de antieke wereld (geboren in 427 voor onze jaartelling) die ook in onze tijd nog algemene bekendheid geniet. Althans, bij naam. De inhoudelijke betekenis van het werk van Plato, de Ingewijde, is ook voor de weinigen die zich er serieus in verdiepen nog moeilijk genoeg.

Toch is Plato buitengewoon interessant, en niet alleen om zijn nog altijd prikkelende dialogen over bijvoorbeeld de ideale samenleving zoals die in De Staat zijn te vinden. Plato onderwees de Theosofie van oud-Griekenland, zo schrijft Gottfried de Purucker in het eerste hoofdstuk van Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Daarbij kunnen we aantekenen dat Plato, zoals elk spiritueel Leraar, zijn esoterische kennis niet rechtstreeks gaf maar in een aantal door de student te doorgronden sluiers verpakte.

Die kennis is van alle tijden en, als de mensheid in crisis verkeert, is er dringend behoefte aan kennis over de lichtzijde van de Natuur. De jaren veertig van de vorige eeuw vormden zonder twijfel een periode van crisis. In die jaren werkte de bekende Nederlandse astronoom en Theosoof Herko Groot aan een publicatie over Plato, waarvoor hij in de oorlogsjaren veel inspiratie opdeed in een besloten ‘Plato-kring’ in Laren. In 1947 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam zijn boek Plato en zijn beteekenis voor onze tijd.

Het geeft vanuit theosofisch perspectief gezien een glashelder inzicht in het werk van Plato. Met name het Pad binnenwaarts, dat voert naar het kennen van het Zelf, in de Theosofie ook wel Atma-Vidya genoemd, beschrijft Groot uitgebreid. Hij legt zeer duidelijk uit wat de overeenkomsten zijn tussen de betekenis van de bewoordingen die Plato daarvoor kiest en de betekenis van met name de Sanskrit termen zoals Atma-Vidya die de Theosofie in onze tijd ook gebruikt om universele kennis te verwoorden.

De bekende allegorie van de grot van Plato krijgt bij Groot hiermee ook nog meer duidelijkheid. Voor belangstellenden in de Theosofie– bijvoorbeeld zeker voor studenten van de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid – is dit boek een absolute aanrader.

Inhoud

1. Richtingen in de Griekse filosofie voor Plato

 • De Ionische school
 • Heraklitus
 • Eleatische school
 • Pythagoras en zijn school
 • De jongere natuurfilosofen
 • De sofisten
 • Sokrates
 • De levensgang van Plato

2. De ideeënleer en de weg van de eros

 • Inleiding tot de ideeënleer
 • Gerechtigheid als kern van de ethica
 • De weg van de Eros

3. De gerechtigheid

 • De twee werelden
 • De analogie van de ziel en de staat
 • De gerechtigheid van de staat
 • De weg tot gerechtigheid

4. De weg van het inzicht

 • Filosofie en Ãtma-vidyã
 • De allegorie van de Grot
 • De dialectiek van haar voorbereiding
 • De weg van het inzicht van de overige wegen

Verklarende woordenlijst

Chronologische table

Korte literatuuropgave

Paperback, Nederlands, 287 pagina's