Welk inzicht kan de theosofische literatuur ons bieden over een pandemie zoals de huidige coronacrisis? Om te helpen bij het vinden van antwoorden op vragen, hebben we in het document hieronder een aantal fragmenten uit theosofische literatuur van H.P. Blavatsky, W.Q. Judge en G. de Purucker verzameld over gerelateerde onderwerpen.

Ook zijn een aantal wetenschappelijke artikelen aangehaald die de theosofische inzichten aan de huidige stand van kennis verbinden. De fragmenten zijn overwegend in het Engels. Waar het mogelijk was, hebben we een Nederlandse vertaling opgenomen.

We hopen dat deze fragmenten helpen bij het opbouwen van inzicht in de wetten der natuur en hoe je met deze situatie het best om kunt gaan als mens en als mensheid.

Om deze citaten goed te kunnen plaatsen, is het van belang om ze in het licht van de drie grondstellingen van de theosofie te zien.

In het kort kun je deze als volgt omschrijven:

  1. Grenzenloosheid.
    Dit houdt in dat alles in essentie dezelfde grenzenloze oorsprong en vermogens heeft. Alles leeft. En alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar.
  2. Cycliciteit.
    Alles komt en gaat, doorloopt periodes van activiteit en rust.
  3. Fundamentele gelijkheid. Zo boven, zo beneden.
    Al het leven is fundamenteel gelijk en doorloopt op basis van vrije wil zijn evolutie als deel van een groter geheel (leven binnen leven), volgens karmische en cyclische wet.

Lees de drie grondstellingen in hun volledigheid.