In de zomer van 2018 heeft Martin Leiderman van The Theosophical Society in America (Adyar) een studie gegeven over de Stanzas van Dzyan uit De Geheime Leer van H.P. Blavatsky.

De video's van deze studie zijn nu beschikbaar.