Wil je nieuwe digitale Lucifer nummers in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elke 2 maanden verschijnt een nieuwe Lucifer via onze nieuwsbrief.

Lucifer nummer 4 - 2018
Lucifer nummer 4 - 2018
 • Uitgelicht artikel: Communicatie: we kunnen niet zonder
  Herman C. Vermeulen
  Communicatie is voor ons allen een vanzelfsprekenheid. Maar hoe werkt dat proces eigenlijk, zowel offline als online? En hoe ga je hier wijs mee om?
 • Universele symboliek uit de Mysteriescholen
  Herman C. Vermeulen
 • Vluchtelingen, migratie en karma
  Barend Voorham
 • Uitgelicht artikel: Het belang van (media)wijsheid
  Erwin Bomas
  Sociale media als WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter zijn nauwelijks meer weg te denken uit ons leven. Hoe leren we kinderen om wijs om te gaan met sociale media? Wat zijn sociale media, hoe sociaal zijn ze eigenlijk en werk perspectief biedt de Theosofie hierop?
 • Aanvulling op 'Religie en hevorming - vanuit theosofisch gezichtspunt
  Redactie
 • International Theosophical Conference 2018 in Berlijn
  Barend Voorham
 • Gesignaleerd
  • Recent onderzoek aan de planeet Jupiter
 • Uw vragen
  • De innerlijke groei van dieren en planten
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2018
Lucifer nummer 3 - 2018
 • Opleggen of inspireren?
  Herman C. Vermeulen
 • Uitgelicht artikel: De verschillende aspecten van religie Religie, religies, godsdiensten en sekten
  Barend Voorham
  Religie kan ons inspireren edel te leven, maar het is ook in staat ons tot wrede monsters te maken. Hoe verloopt het degeneratieproces en hoe kunnen we dat tegenhouden?
 • Religie en hervorming — vanuit theosofisch gezichtspunt
  W.Q. Judge
 • Wat is kunst? Symboliek en kunst
  Herman C. Vermeulen
 • Goed nieuws uit Portugal
  Redactie
 • Uw vragen
  • Hoe ga je met mededogen om met een narcist?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2018
Lucifer nummer 2 - 2018
 • Daar staan we dan — en hoe nu verder?
  Herman C. Vermeulen
 • Uitgelicht artikel: Je bent meer dan je depressie - Wat zijn de oorzaken van depressies en hoe overwin je ze?
  SC
  Het overwinnen van een depressie is geen peulenschilletje. Toch is het mogelijk. Dit artikel geeft adviezen.
 • Kan het leven voltooid zijn?
  Barend Voorham
 • Hoe ‘de strijd om het bestaan’ steeds meer uit de mode raakt
  Bouke van den Noort
 • Waarom (x7) hebben we het zo druk? - En hoe komen we ervan af?
  Erwin Bomas
 • Gesignaleerd
  • Planten die in volkomen andere condities leren leven
 • Uw vragen
  • De aarde, levensatomen en klonen
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2018
Lucifer nummer 1 - 2018
 • Hoe kan ITC een praktisch voorbeeld zijn van Broederschap, een Kern en een helende Kracht?
  Herman C. Vermeulen
 • Wat is broederschap, wat is een kern en wat is genezing?
  Joop Smits
 • Hoe werkt broederschap, hoe werkt een kern van broederschap en hoe werkt het genezen van de wereld?
  Joke Vermeulen
 • De praktische toepassing van broederschap, een kern en heelwording
  Henk Bezemer
 • Hoe kunnen we een kern van broederschap vormen, zodat we een helende kracht in de wereld zijn?
  Barend Voorham
 • Van ziekte naar genezing
  Lalibel Mohaupt
 • Over genezen
  Gottfried de Purucker
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2017
Lucifer 6 (symposiumnummer) - 2017: De zin van het leven - wijsheid in de praktijk
 • Inleiding
  Herman C. Vermeulen
 • Wat is leven?
  Bouke van den Noort
 • Zelfbeschikking over leven - Wijsheid in de praktijk
  Mariska Zwinkels
 • Oneindig veel Leren
  Patricia van Lingen
 • Ik ben het Grenzenloze
  Ella van Zaanen
 • De weg van wijsheid - Theosofia van Plato
  Erwin Bomas
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2017
Lucifer nummer 5 - 2017
 • Licht op ... Wat we moeten doen om de Theosofie in de wereld te verspreiden
  Herman C. Vermeulen
 • Leren is her-inneren - Plato over opvoeding en educatie
  Erwin Bomans
 • Bestaan er bewijzen voor de werking van homeopathie?
  Barend Voorham
 • Oog om oog... maakt heel de wereld blind - Wat te doen met verslagen terroristen?
  Barend Voorham
 • Het universum in ons - Samenwerking en diversiteit als voorwaarde voor gezondheid
  Marijn Gijsbers
 • Gesignaleerd
  • De prehistorie in Amerika
  • De huidige antibioticaresistentie kan ons zeer waardevolle lessen leren
  • Reclame Code Commissie keurt huidige voorlichting over orgaandonatie af
 • Uw vragen
  • Boze geesten
  • De leraren van mevrouw Blavatsky
  • Meditatie en bidden
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2017
Lucifer 4 (symposiumnummer) - 2017: Mededogen en Wijsheid – sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld
 • Inleiding
  Redactie
 • Vele meningen ... maar wat is waar?
  Ella van Zaanen
 • We zijn meer dan onze visie
  Mariska Zwinkels
 • Van waarheid naar wijsheid - Wijsheid kan je leren
  Jenny van der Tak
 • Ideeën regeren de wereld - Plato over de ideale staat
  Erwin Bomas
 • Wat heb ik gedaan?
  Aan alle jonge idealisten
 • I.S.I.S. Symposium 9 september 2017
  De zin van het leven Wijsheid in de praktijk 
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2017
Lucifer nummer 3 - 2017
 • Licht op ... Een opvallende oproep tot Vriendschap en Vrede
  Herman C. Vermeulen
 • Plato: Waarheidszoeker en stichter van een Mysterieschool - Plato en zijn betekenis voor onze tijd
  Erwin Bomas
 • Het ontwikkelen van concentratie
  Barend Voorham
 • Wat is falen en hoe ga je ermee om?
  Astrid Kramer en Henk Bezemer
 • Waarom erfelijkheid zich zo lastig laat voorspellen
  Bouke van den Noort
 • Gesignaleerd
  • Mars voor de Wetenschap
  • Brein actief na de dood
 • Uw vragen
  • Inwijding
  • H.P Blavatsky en goden
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2017
Lucifer nummer 2 - 2017
 • Licht op ... Hoe meer we weten, hoe beperkter we zijn in onze keuzen
  Herman C. Vermeulen
 • De wiskunde van Religie - Cohesie in de samenleving
  Barend Voorham
 • Waarom Stichting I.S.I.S. genoemd is naar een Egyptische godin
  Henk Bezemer
 • Hoe Oude Wijsheid herleeft in nieuwe organisatievormen
  Erwin Bomas
 • Gesignaleerd
  • Parallelle universums: een intuïtie die de wetenschap kan hervormen
  • Klacht wegens misleidende voorlichting over orgaandonatie
 • Uw vragen
  • Hebben we invloed op het karma van anderen?
  • Het Astrale Licht
  • Lessen uit het panoramisch visioen
  • Waar 'begon' de mensheid?
  • Levensvormen
  • Mens en dier
  • De hogere en lagere natuur van de mens
  • Natuurrijken
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2017
Lucifer nummer 1 - 2017
 • Licht op ... Hoe maken we onze bubbel groter?
  Herman C. Vermeulen
 • De illusie voorbij: een oproep tot eenheid - De eenheid roept: hoe beantwoorden we de oproep?
  Barend Voorham
 • Wat is het doel van reizen?
  Erwin Bomas
 • De universele politicus - Stemadvies voor aanstaande verkiezingen
  Barend Voorham
 • Gesignaleerd
  • "Menig dode steen is een teken van leven"
 • Uw vragen
  • Karma, relaties en maatschappij
  • Vragen over evolutie
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2016
Lucifer nummer 6 - 2016
 • Licht op ... De teerling is geworpen
  Herman C. Vermeulen
 • Hoe kunnen we H.P.B.'s boodschap levend houden voor toekomstige generaties?
  Joop Smits
 • Gandhi over Theosofie, moderne beschaving en maatschappelijke hervorming
  James Tepfer
  Helpen of zelfontwikkeling?
  Barend Voorham
 • International Theosophy Conference 2016
  Bianca Peeters
 • Vruchten van het ITC - Internationale Theosofische School in Brazilië
  Redactie
 • Uw vragen
  • Opvolging van Leiders, en de Esoterische School
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2016
Lucifer nummer 5 - 2016
 • Licht op ... Wanneer is de grondwet een grondwet?
  Herman C. Vermeulen
 • Waarheid & Mededogen - Hoe kun je de essentie van H.P.B.'s boodschap leren begrijpen?
  Erwin Bomas
 • Mededogen in verschillende spirituele tradities
  Chittaranjan Satapathy
 • Is denken nooit spiritueel?
  Barend Voorham
 • Theosofische perspectieven op een duurzame economie
  Rob Goor
 • Hoe een woestijn tot bloei komt: het zaaien van gedachtezaden
  Astrid Kramer
 • Uw vragen
  • Verspreiden van Theosofie
  • Goden en mensen
Lees nummer